Student Exchange

חילופי סטודנטים - עולם של הזדמנויות

 

הכירו את הסטודנטים שלנו שיצאו לחילופי סטודנטים

 

אם תמיד חלמתם על לימודים בחו"ל, ואתם רואים את עצמכם כסטודנטים בינלאומיים, אם אתם מעוניינים לחוות חוויות של פעם בחיים, להעשיר את עצמכם ולצמוח מבחינה אקדמית ואישית -  זו ההזדמנות שלכם!תכניות חילופי סטודנטים תופסות תאוצה בכל רחבי העולם ובמוסדות רבים אף הפכו לחובה כחלק מלימודי התואר. האוניברסיטה העברית רואה עצמה חלק מתהליך חשוב זה ומציעה מגוון רחב של אפשרויות חילופין באוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם למשך סמסטר או שנה.

 תכניות חילופי סטודנטים – למה זה כדאי?

Ex-change your mind 

פותחות צוהר לדרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות

מאפשרות שיח אקדמי תרבותי ומאתגר עם סטודנטים מרחבי העולם

מרחיבות אופקים - במישור האקדמי והאישי

מאפשרות היכרות עם סביבת לימודים שונה

משפרות מיומנות של השפה האנגלית ו/או שפות זרות אחרות

מעניקות הזדמנות להכיר מקרוב אנשים מתרבויות שונות

מהוות הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים

הזדמנות לפתח קשרי עבודה בינלאומיים

המשרד הבינלאומי מציע תכניות חילופי סטודנטים עם מעל 80 מוסדות מובילים ב-27 מדינות שונות באירופה, אמריקה, אוסטרליה ומזרח אסיה במסגרת הסכמים אוניברסיטאיים בילטראליים, הסכמים פקולטטיים/מחלקתיים ותכנית ארסמוס + של האיחוד האירופי

 

 להלן רשימת המוסדות עמם יש הסכמי חילופין לתכניות חילופי סטודנטים ב 3 המסלולים:

מסלול 1: הסכמים אוניברסיטאיים כלליים 

מסלול 2: הסכמים פקולטאיים

מסלול 3: ארסמוס