Erasmus+

 

    +ארסמוס יי

 

בשנה"ל תשע"ו (2015-2016) נפתחה תכנית Erasmus+ התכנית החדשה של האיחוד האירופי להשכלה, הדרכה, צעירים וספורט לשנים 2014-2020.
האוניברסיטה העברית נבחרה להיות שותפה בתכנית עם מעל 40 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית "KA1: International Credit Mobility".
המשמעות היא , שסטודנטים היוצאים לחילופין במסגרת זו מקבלים מימון חלקי עד מלא ע"י האיחוד האירופאי. 

רשימת מוסדות האוניברסטאיים המשתתפים בתכנית