Student Exchange

Step 1: Plan and prepare      Step 2: Apply     Step 3: Nomination
             
             
Step 4: going abroad     Step 5 : Returm to HUJI      Q&A

Calls for Applications

 

חילופי סטודנטים - עולם של הזדמנויות

Ex- change your mind!

שימו לב!

מצ"ב קול קורא לחילופי סטודנטים במוסדות בהם נותרו מקומות פנויים, במסגרת הסכמים בילטראליים ובמסגרת ארסמוס+.

אם עדיין לא הגשתם מועמדות לחילופין לשנה"ל הבאה - זו ההזדמנות שלכם.

מצ"ב כל הפרטים וההנחיות להגשת מועמדות.

שימו לב, דד ליין להגשת מועמדות: יום רביעי, 06.03.2019 – אל תחמיצו את ההזדמנות!

 

 

אם תמיד חלמתם על לימודים בחו"ל ואתם רואים את עצמכם כסטודנטים בינלאומיים, אם אתם מעוניינים לחוות חוויות של פעם בחיים, להעשיר את עצמכם ולצמוח מבחינה אקדמית ואישית -  זו ההזדמנות שלכם!

הרשות לבינלאומיות מציעה מגוון של תכניות חילופי סטודנטים עם מעל 90 מוסדות מובילים בכל העולם במסגרת הסכמים בילטראליים ובמסגרת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי.

רשימת הקולות קוראים, בהם נמצא כל המידע הנדרש להגשת מועמדות:

חילופי סטודנטים במסגרת תכנית ארסמוס+

חילופי סטודנטים במסגרת הסכמים בילטראליים

 

בהצלחה לכל המועמדים!

 

Step 1: Plan and Prepare

מה זה חילופי סטודנטים?

סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטה העברית יכולים לצאת לסמסטר או שנה בחו"ל באוניברסיטאות שותפות של האוניברסיטה העברית, ללמוד קורסים או לחקור, ולקבל הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק מלימודי התואר .

 

מה זה נותן לך?

- פותח צוהר לדרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות.     

- מרחיב אופקים - במישור האקדמי והאישי.

- מאפשר היכרות עם סביבת לימודים שונה.

- משפר מיומנות של השפה האנגלית ו/או שפות זרות  אחרות.

- מעניק הזדמנות להכיר אנשים מתרבויות שונות.

- מהווה הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים.

 

איך התהליך עובד?

ישנם שני מסלולים עיקריים לצאת לחילופי סטודנטים:

1. מסלול אוניברסיטאי (דרך המשרד הבינלאומי):

לאוניברסיטה העברית הסכמים לחילופי סטודנטים עם מגוון רחב של אוניברסיטאות מובילות באירופה, אמריקה, אוסטרליה ומזרח אסיה. הסכמים אלה כוללים לרוב את כל התחומים האקדמיים.

רשימת ההסכמים האוניברסיטאיים

2. מסלול פקולטטי (דרך הפקולטה):

לפקולטאות שונות באוניברסיטה העברית ישנם הסכמים לחילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות ברחבי העולם. הסכמים אלה הם פתוחים רק לסטודנטים של הפקולטה ובתחום האקדמי של אותה פקולטה.

רשימת הסכמים פקולטטים

3. מסלול ארסמוס+ (דרך המשרד הבינלאומי או דרך הפקולטה):

תכנית Erasmus+ של האיחוד האירופי להשכלה, הדרכה, צעירים וספורט לשנים 2014-2020.
האוניברסיטה העברית שותפה בתכנית עם מעל 30 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית "KA1: International Credit Mobility".
המשמעות היא שסטודנטים היוצאים לחילופין במסגרת זו מקבלים מימון חלקי עד מלא ע"י האיחוד האירופאי.

רשימת מוסדות האוניברסיטאיים המשתתפים בתכנית

שלבים ולוח זמנים:

לוח שלבים

מי רשאי/ת להגיש מעומדות?

- סטודנט לתואר בוגר שנה ב', או שנה ג' (לצורך השלמת תואר בוגר ובתנאי שיוותרו לו מינימום 10 נ"זים בשנה"ל תשע"ט)

- סטודנט שנה ג' לתואר בוגר המתעתד להתחיל לימודי מוסמך בשנה הבאה -  בכפוף לאישור החוג מראש.

- סטודנט לתואר מוסמך - בכפוף לאישור החוג מראש .

- דוקטורנטים בשלבים השונים.  

- ממוצע ציונים כללי - 80 ומעלה.

 

לאן אני יכול/ה לנסוע?

מעל 90 מוסדות ברחבי העולם!

בדקו ברשימות המוסדות המוצעים בקול קורא השנה.


 רשימת המוסדות עמם יש הסכמי חילופין לתכניות חילופי סטודנטים ב 3 המסלולים:

מסלול 1: הסכמים אוניברסיטאיים כלליים 

מסלול 2: הסכמים פקולטטיים

מסלול 3: ארסמוס+

 

מה צריך לשקול לפני החלטתך להגיש מועמדות?

נא בחנו היטב את מערכת השיקולים וההשלכות של לימודים בחו"ל:

-  עלויות

- הארכה אפשרית של תקופת הלימודים בסמסטר או שנה

- איך זה ישפיע עליי מבחינת עבודה, מגורים, משפחה, זוגיות וכדומה.

- השתתפות בתכניות אחרות בחוג/פקולטה.

- האם אני מוכן לשהייה ממושכת בארץ זרה?

 

כמה זה יעלה לי?

העלות של יציאה לחילופי סטודנטים משתנה מסטודנט לסטודנט, ומושפעת מגורמים שונים כגון המדינה המארחת, תקופת השהיה, רמת המחייה ומספר גורמים נוספים.

בזמן יציאה לחילופי סטודנטים, אתה ממשיך לשלם שכר לימוד כרגיל ישירות לאוניברסיטה העברית (ולא למוסד בחו"ל), למעט דמי רישום/טיפול שלעתים נידרש לשלם.

עם זאת, יש הוצאות שונות שצריך לשקול:

כרטיסי טיסה, לינה, מזון, ביטוח רפואי, דרכון אשרות והוצאות אישיות.

טיפ! אפשר לבדוק עלויות משוערות בכל מדינה באתר הזה

לצורך מימון את הנסיעה, ייתכן ותוכל לזכות במלגות השונות שהמשרד הבינלאומי מציע דרך תוכנית ארסמוס+ ומלגות אחרות אשר יכולות לעזור להפוך את החלום שלך ללמוד בחו"ל למציאות.

כל המידע אודות מלגות נמצא בתוך קולות הקוראים  שמתפרסמים מדי שנה.

 

איך זה ישפיע על הלימודים שלי?

- ישנה אפשרות לצאת לחילופין בסמסטר א' או בסמסטר ב'  של שנה ג' לתואר בוגר או בשנה ב' לתואר מוסמך או בכל שלבי לימודי הדוקטורט, ולעתים אף לשנה אקדמית מלאה, עפ"י אישור מיוחד.

חשוב לבחון היטב את הלוח האקדמי של המוסד בו אתה מעוניין ללמוד כי קיימים לא מעט הבדלים בין האוניברסיטה העברית לבין מוסדות בחו"ל.

- במסגרת הלימודים בחו"ל, ניתן ללמוד קורסים התואמים את תכני חוגי הלימודים שלך או דרישות החוג (כגון " אבני פינה" באוניברסיטה העברית). במידה ותרצה/י ללמוד בחו"ל קורס שהוא חובה בתכנית לימודיך חשוב לוודא כי:

א. קיימת חפיפה מרבית בתכני הקורס באוניברסיטה המארחת לתכני הקורס באוניברסיטה העברית

ב. כי לא למדת קורס דומה לו באוניברסיטה העברית.

- כל הקורסים אשר בכוונתך ללמוד בחו"ל צריכים להיות מאושרים ע"י המזכירות לענייני הוראה בפקולטה/בית ספר שלך לפני יציאתך לחו"ל על מנת להבטיח הכרה אקדמית בקורסים.

כעקרון, קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת הסכמי חילופין שיוכרו באוניברסיטה העברית לא יזוכו בציון מספרי אלא בנקודות זכות בלבד.

-חשוב לברר בפקולטה מראש מהם החובות המתקדמים לתואר, כמו עבודות סמינריוניות ועבודת גמר שחייבים להילמד במסגרת הלימודים באוניברסיטה העברית, ולא בחו"ל.

-יש לקחת בחשבון את האפשרות שהדבר יגרום להארכת משך הלימודים לתואר כולל המשתמע מכך לגבי תשלום שכר לימוד.

במידה ואתה יוצא ללימודים בחו"ל לסמסטר אחד לא תוכל ללמוד באוניברסיטה העברית קורס שנתי.

 

איפה אני יכול לקבל מידע נוסף?

רשימת אנשי קשר 

- המשרד הבינלאומי

-יועצי חוגים ומזכירויות לענייני הוראה 

חשוב לתכנן את יציאתך לחילופין כבר משנה א' של לימודי התואר שלך. תכנון נכון של בחירת קורסים לאורך התואר, בהתייעצות עם יועץ האקדמי, מאפשר סיום לימודיך בזמן ללא צורך בהארכה.

-אתרים ודפי מידע של המוסדות בחו"ל (מופיעים בקולות קוראים

יש להיכנס לאתרי האוניברסיטאות המוצעות השונות וכניסה לדפי מידע ולבחון  בקפידה את תכניות הלימודים המוצעות שם לתלמידי חילופין (ע"י הקלקה על שמות המוסדות בקול קורא).

- פעם בשנה (בתחילת השנה האקדמית ) מקיים המשרד הבינלאומי מפגשי מידע לסטודנטים בנושא יציאה לחילופי סטודנטים– ניתן לעקוב אחר הפרסום של מועד המפגש באתר שלנו

- דף שאלות ותשובות 

- להיעזר בסטודנטים שחזרו מחילופין שנסעו לחו"ל במוסדות בהם אתה מעוניין ללמוד. המשרד הבינלאומי ישמח לתת לכם פרטים.

תקנון נה"ל בנושא חילופי סטודנטים

 

Step 2 : Apply

איך מגישים בקשה לחילופי סטודנטים?

 

 

שימו לב!

מצ"ב קול קורא לחילופי סטודנטים במוסדות בהם נותרו מקומות פנויים, במסגרת הסכמים בילטראליים ובמסגרת ארסמוס+.

אם עדיין לא הגשתם מועמדות לחילופין לשנה"ל הבאה - זו ההזדמנות שלכם.

מצ"ב כל הפרטים וההנחיות להגשת מועמדות.

שימו לב, דד ליין להגשת מועמדות: יום רביעי, 06.03.2019 – אל תחמיצו את ההזדמנות!!!

 

חילופי סטודנטים במסגרת תכנית ארסמוס+

חילופי סטודנטים במסגרת הסכמים בילטראליים

 

 

בהצלחה לכל המועמדים!

 

שקלת היטב את כל השיקולים לגבי יציאתך לחו"ל והחלטת להגיש בקשה! איך עושים זאת?

בגדול, ישנם שני שלבים:

1) הגשת מועמדות לתוכנית החילופין של האוניברסיטה העברית

2) הגשת מועמדות למוסד המבוקש בחו"ל ׁ, לאחר הקבלה לתוכנית חילופי סטודנטים. ראה שלב 3

 

בשלב ראשון, הגשת מועמדות לתכנית חילופי סטודנטים של האוניברסיטה העברית היא מקוונת דרך אתר המלגות 

- יש להתחבר באמצעות חשבון ההתחברות למחשבי החוות בקמפוס. 

- יש לשים לב להקליד cc\ לפני שם המשתמש, בצורה הבאה – cc\username

- אפשר לשחזר את פרטי החשבון כאן  

 

- לאחר הכניסה, צריך לבחור בתפריט את The International Office ולאחר מכן את התוכנית הרלוונטית וללחוץ Apply. אז תועבר לאתר עצמו למילוי טופס הרישום והעלאת  מסמכים כפי שכתוב בהוראות.

- באתר יש למלא טופס עם הפרטים האישיים שלך, ולבחור עד 3 מוסדות בחו"ל שתהיה מעוניין ללמוד בהם לפי סדר עדיפויות. כולל בחירת 5 קורסים שבדקת במוסד המארח והיית מעוניין ללמוד בכל אחד מהמוסדות. 

לתשומת ליבך: רשימה זו של קורסים משמש רק כתוכנית לימודים ראשונית לצורך שיפוט ובדיקת התאמתך ללימודים בחו"ל. אין צורך לקבל אישור מראש על קורסים אלה ע"י היועץ שלך בשלב זה.

יש  לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: 

1. קורות חיים (באנגלית) 

2. גיליונות ציונים בעברית ובאנגלית: 

עברית (עם ממוצע, מכל שנות הלימודים באוניברסיטה, בכל התארים  ניתן להדפיס ממערכת המידע האישי באינטרנט), ואנגלית - גיליון ציונים רשמי ממזכירות הפקולטה. 

3. מכתב מוטיבציה נפרד לכל מוסד מבוקש (באנגלית): 

יש לתאר במכתב את הסיבות לבחירתך את המוסד/ות שבהם אתה מתעניין ללמוד, תוך התייחסות לקשר בין תכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודיך האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים ולקורסים שציינת בטופס הבקשה האלקטרוני באתר המלגות, לימודי שפה ו/או רב תרבותיות.

4. מכתב המלצה (אחד לפחות) באנגלית ממרצה באוניברסיטה. המכתב צריך להיות  מופנה ל: 

" To Whom It May Concern" ומוגש ע"י הממליצים ישירות לפי המנגנון המתואר באתר.

5. במוסדות בהם שפת ההוראה אינה אנגלית, ידיעת שפת ההוראה המקומית היא תנאי מוקדם לקבלה לתכנית. יש לפנות ליחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח ולהחתים טופס אישור ידיעת שפה כנדרש.

לתשומת ליבכם: 

בקשות שלא יוגשו במלואן לא יובאו לוועדת שיפוט. 

בקשות שתוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תועברנה לשיפוט.

לשאלות טכניות לגבי הרישום המקוון, ניתן לפנות, דוא"ל: helpdesk@ekmd.huji.ac.il

 

שלב השיפוט 

לאחר סגירת הקול קורא, הבקשות תועברנה לועדת שיפוט פקולטטית/אוניברסיטאית להערכה ושיפוט. 

עמידה בתנאים המפורסמים להגשת מועמדות אין פירושה קבלה אוטומטית לתכנית חילופין. 

תוצאות השיפוט – מכתבי קבלה ודחייה יימסרו למגישים בתום תהליך השיפוט בחודשיים מסגירת הקול קורא. 

Step 3 : You've been nominated

מזל טוב! התקבלת לצאת לחילופין – מה עליך לעשות?

 

מכתב קבלה

במכתב הקבלה שישלח אלייך בדוא"ל יצוין לאיזה מוסד התקבלת מתוך האפשרויות שציינת בבקשתך. בשלב השיפוט נעשים מאמצים רבים לענות על הבקשות של הסטודנטים. עם זאת, במוסדות בהם הביקוש גדול לא לתת לכולם את המוסד המבוקש עליהם. במידה ולא קיבלת מוסד שציינת בסדרי העדיפויות שלך בשלב ההגשה, יוצע לך מוסד אחר לחילופין, בו יוותרו מקומות פנויים.

יש להודיע למשרד הבינלאומי על אישור יציאה לחילופי סטודנטים תוך 5 ימים מיום קבלת הודעת הקבלה.

ביטול

סטודנטים שאישרו את יציאתם לחילופי סטודנטים רשאים לבטל את השתתפותם עד 14 מיום הודעתם, ללא קנס.

ביטול מעבר ל - 14 ימים יחויב בדמי טיפול וניהול על סך 500 ש"ח.

המינוי (Nomination)

לאחר שאישרת יציאתך לחילופין למוסד מסוים בחו"ל, המשרד הבינלאומי/הפקולטה שלך תשלח הודעת מינוי רשמית למוסד בחו"ל המאשרת את מינוייך (לכל מוסד בחו"ל יש מועדי הגשה קבועיים למינויים שעלינו לעמוד בהם).

 

 הגשת בקשה למוסד בחו"ל (Application) 

רק לאחר אישור המינוי ע"י המוסד בחו"ל,  אתה תקבל הודעת דוא"ל מהמשרד הבינלאומי/הפקולטה שלך עם הוראות כיצד להגיש את הבקשה שלך לאוניברסיטה בחו"ל.

עבור סמסטר א'  או שנה מלאה, תהליך הקבלה נמשך בין סוף פברואר ליולי, ולסמסטר ב',  תהליך הקבלה נמשך בין יולי לנובמבר.

צריך להיאזר בסבלנות – קבלת הנחיות להמשך הרישום צפויה להתקבל כמספר שבועות לפני המועד האחרון להגשת הבקשה למוסד בחו"ל. חשוב מאוד לא לפנות באופן עצמאי למוסד בחו"ל עד קבלת הוראות והנחיות מתאימות.

הגשת הבקשה למוסדות בחו"ל היא בד"כ מקוונת ועשויה לכלול העלאת המסמכים הבאים:

- גיליון ציונים מעודכן

- המלצות אקדמיות

- תמונות דרכון מקוריות

- עותק של דף הדרכון בתוקף

- אישורי שפה

- דוחות בנק

- מכתבים תמיכה מההורים/אפוטרופסים

- אישורי מלגה שלך (אם רלוונטי)

נא לשים לב למלא אחר הדרישות המוקדמות של המוסד בחו"ל כגון דרישות שפה ,קורסי קדם וכו' (מופיע בדף מידע של כל מוסד) אחרת לא תוכל לצאת לחילופין, על אף שנבחרת על ידנו כמועמד מתאים.

קבלה/דחיה (Acceptance/Rejection)

לאחר השלמת הגשת הבקשה שלך למוסד בחו"ל ובסיום תהליך השיפוט שלהם, יתקבלו מכתב קבלה/דחייה.

במידה והתקבלת, המוסד המארח ישלח אליך מכתב קבלה רשמי ויידעו אותך על השלבים הבאים בתהליך.  לאחר מכן, יש להתחיל להתכונן לניידות, כולל בקשה להוצאת ויזת סטודנט.

 

עכשיו זה הזמן להתחיל להתארגן!

יום מידע טרום יציאה

המשרד הבינלאומי מקיים מפגש מידע ליוצאים לחו"ל בחודש יוני מידי שנה, כדי לספק את כל המידע הדרוש על מנת להבטיח נסיעה בטוחה ומוצלחת. מפגש זה הוא גם הזדמנות להכיר ולדבר עם סטודנטים נוספים היוצאים לחילופין.

במקביל, יש להתחיל לטפל בנושאים הבאים:

אישור קורסים

חובה להתייעץ עם יועצי הפקולטה ולקבל אישור לקורסים שאתה מעוניין ללמוד בזמן הלימודים בחו"ל לפני יציאתך לחו"ל.

Learning Agreement:

עליך להגיש לחתימת הפקולטה/בית הספר טופס לימודים  (Learning Agreement)הכולל פירוט הקורסים הנלמדים ומהווה אישור שהקורסים האלה יוכרו לך להשלמת התואר. טופס זה חייב להיות חתום על ידי כל הגורמים טרם יציאתך לחו"ל.

במוסדות רבים, ישנו טופס לימודים מוסדר והוא ישלח אליך ע"י המוסד המארח עם קבלתך, בו יש לציין את הקורסים הנבחרים, מספר הנקודות ולהחתים את הגורם המוסמך לאישור הקורסים בפקולטה. אם אין טופס לימודים של המוסד המארח, יש למלא טופס לימודים של האוניברסיטה הנמצא במזכירויות לענייני הוראה בפקולטת האם שלך.

חשוב לזכור שסטודנט לתואר בוגר נדרש ללמוד במוסד בחו"ל קורסים השווים ל-  10 נ"זים במינימום ועד 20 נז"ם (בעיוניים) ו 25 (בניסויים) במקסימום, בהם ניתן להכיר בגיליון הציונים כלימודים מחו"ל.

סטודנט לתואר מוסמך  - נדרש ללמוד 10 נ"זים במקסימום, בכפוף לאישור מנחה/יועץ  על תרומת היציאה לחילופין ללימודים/מחקר.

מומלץ להשתמש בטבלה להמרת נ"זים כדי לחשב קורסים שניתן ללמוד באוניברסיטאות אחרות.

           הערה: רק קורסים שאושרו מראש זכאים לקבלת זיכוי אקדמי עם חזרתך מחו"ל.

חובה עליך להגיע למזכירות לענייני הוראה של הפקולטה/ביה"ס שלך, כדי להסדיר את הרישום לסמסטר/שנה בו ישהו בתכנית החילופין בחו"ל כדלקמן: חילופין שנתי – 74100; חילופין סמסטריאלי – 74101.

קודים אלה הם סימנים לזיהוי שִיוך הסטודנט לתכנית חילופי הסטודנטים וחובה לרשמם לצורך חישוב שכ"ל. 

קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת תכניות חילופי סטודנטים ושהוכרו באוניברסיטה העברית לא יזכו את התלמיד בציון מספרי אלא בנקודות זכות ובציון של "זיכוי מחייב" (כפי שקובע סעיף 13.3  בתקנון).

 

מדיניות הכרה בקורסים הנלמדים בחו"ל

נקודות הזיכוי על הקורסים שנלמדו בחו"ל יינתנו עבור סיום בהצלחה (קבלת ציון עובר לפחות באותה אוניברסיטה) של הקורסים שנלמדו בחו"ל.

לתשומת לבך: הפקולטה עשויה לדרוש ציון גבוה מציון עובר בקורסים בהם דרישה זו קיימת גם בתכנית הלימודים באוניברסיטה העברית.
 

עם שובך ארצה, יש להציג גיליון ציונים פנימי על הקורסים שלמדת בחו"ל לצורך בניית תכנית לימודיך באוניברסיטה העברית. הכרה בקורסים ידווח לאחר קבלת גיליון ציונים רשמי מהאוניברסיטה בה למדת בחו"ל. (לא יאוחר משלושה חודשים מיום חזרתך מחו"ל) זיכוי יינתן על פי כללי השקילות (ראה תקנון נה"ל סעיף 13.4).

ויזה

לאחר קבלת מכתב הקבלה הרשמי מהאוניברסיטה בחו"ל, יש להתחיל בהליך הוצאת ויזה לסטודנט.

הוצאת ויזה היא חובה, באחריות הסטודנט וכרוכה בתשלום.

התנאים והדרישות בכל מדינה שונים ועלולים גם להשתנות מעת לעת. מומלץ מאד לבדוק באתר האינטרנט של הקונסוליה הרלוונטית ולהתקשר טלפונית ולברר:

   - מהם המסמכים הנדרשים?

   - מהם לוחות הזמנים?

   - האם יש צורך בבדיקה רפואית של השגרירות?

   - האם יש היתר עבודה?

   - האם ישנה אפשרות להנפקת ויזה לבן/בת זוג.

סבלנות! ישנן מדינות בהן תהליך זה הוא ארוך למדי,

כרטיס טיסה

ישנם הסכמים בהם כרטיס הטיסה ממומן ובאחרים לא.

יש ליצור קשר עם המוסד המארח ולבדוק מראש כיצד ימומן כרטיס הטיסה והאם עליך לרכוש כרטיס באופן עצמאי.

חשוב לשים לב שישנם מוסדות בהם מתקיימים ימי אוריינטציה לפני תחילת שנת הלימודים הרשמית. יש להזמין כרטיסים מבעוד מועד ולהגיע לשם בזמן.

ימי האוריינטציה חשובים מאוד ובחלק מהמקרים חלק בלתי נפרד מתקפות החילופין

טיפ! יש לשמור את כרטיסי הטיסה והעלייה למטוס, במידה ותידרש להציג אותם בהמשך.

ביטוח בריאות

ביטוח הבריאות הוא חובה. על פי רוב, ניתן לעשות זאת על פי בחירתך האישית. יחד עם זאת, ישנם מוסדות הדורשים לעשות ביטוח בריאות שלהם בלבד. נא לבדוק זאת היטב מראש. מידע זה יופיע באתר המוסד או בדף המידע של המוסד.

מגורים

מומלץ להיעזר במשרד הבינלאומי של המוסד בחו"ל לקבלת מידע לגבי מעונות ומגורים.

אם בחרת לגור מחוץ למעונות האוניברסיטה, מומלץ לבדוק את נושא המגורים עוד לפני ההגעה לחו"ל, מהן הדרישות לחתימת הסכם מגורים, מהם התנאים לחוזה ועוד.

 ישנם אתרים שונים בהם ניתן להסתייע לשם כך, לעתים בתוך האוניברסיטאות המארחות ובאתרים סטודנטיאליים שונים.

פתיחת קו טלפון

מומלץ לבדוק מראש מהו התהליך הנדרש לפתיחת קו טלפון, והאם החוזה אינו כובל ומחייב לתקופה ארוכה יותר מזמן השהות שם.

פתיחת חשבון בנק

לרוב, מקובל לפתוח חשבון בנק בארץ היעד. מומלץ לברר מראש עם אנשי הקשר באוניברסיטה המארחת מהי הדרישה שלהם בנושא, ובמידה והם דורשים פתיחת חשבון בנק, מה נדרש לשם כך? (אישור נוטריון, אישור על תקופת השהות וכדומה).

ישנן אוניברסיטאות הדורשות אף הצגת מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי של הסטודנט.

טיפ! יש לדאוג למימון מלא לכל תקופת השהות בחו"ל, כולל הנסיעה, גם  אם אתה יוצא לחילופין עם מלגה מלאה, מומלץ מאד לקחת כסף מזומן למחייתך למספר שבועות.

מלגות

אופן התשלום של המלגות השונות משתנה ממוסד למוסד.

מלגות ארסמוס+ הם באחריות המוסד בחו"ל וכל מוסד מתנהל קצת אחרת. מידע יתקבל מהמוסד בחו"ל לגבי אופן העברת התשלום עם הגעתך.

המשרד הבינלאומי מעניק מענק חד פעמי ע"ס 1000$ לסטודנטים שאינם מקבלים מלגה לצורכי נסיעה לחו"ל. מיד עם הגעתך למוסד המארח עליך להחתים את איש הקשר הרלוונטי  במשרד הבינלאומי על טופס הגעה ולשלוח באימייל למשרד הבינלאומי שלנו, אל ליאת גבאי: liatga@savion.huji.ac.il.

המענק יועבר לחשבונך דרך מינהל תלמידים. אם אתה מעוניין שהכסף יועבר לחשבון אחר,  יש לשנות זאת במידע האישי באתר האוניברסיטה.

שים לב - אם אתה נוסע לסמסטר א' ואתה צפוי לקבל מענק של המשרד הבינלאומי ($1000 בתשע"ח), הסכום יועבר לחשבונך רק לאחר פתיחת שנה"ל, במהלך חודש דצמבר. לפיכך, אין להסתמך על המענק ככסף זמין שניתן להשתמש בו במהלך שהותכם שם.

 

שכר לימוד

עם סיום לימודיך בחו"ל בהצלחה תקבל הכרה על לימודיך בחו"ל, ותחויב בשכר הלימוד בגין אותם לימודים  עם שובך ארצה.

תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה 25% בלבד ליוצאים לשנה שלמה.

תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה 25% + דמי אבטחה ליוצאים לסמסטר אחד.

כל קורס עבורו תקבל  זיכוי אקדמי עם חזרתך יחויב בשכר לימוד לפי היקפו (בנ"ז). החיוב שיושת יהיה 25% או על פי השעות, הגבוה מבין השניים.

במידה ואתה בשנת לימודיך האחרונה לתואר (והצהרת על השלמת החובות לתואר) יושת שכר לימוד על פי השעות שהוכרו לך או לפי צבירת שכר הלימוד לתואר, הגבוה מבין השניים.

במידה והפסדת קורס חובה, אשר לא נמצא לו קורס מקביל באוניברסיטה המארחת, עקב יציאה לתכנית חילופי סטודנטים בשנה ג'- תשלים קורס זה בשנה ד' ללימודיך לתואר. תחויב בגין הקורס בשנה ד' בלבד, או בהשלמה לשכ"ל מצטבר לתואר, הגבוה מבין השניים. בשנה ד' לא תחויב בתקורה, דמי רווחה ודמי אבטחה, בתנאי שנרשמת לקורס חובה אחד בלבד.

מומלץ להעזר CHECKLIST לצורך התארגנות שלך. 

למידע נוסף אודות תשלום שכר הלימוד, נא ראו הודעת מדור שכ"ל, באתר

Step 4: During your stay abroad

 הגעתי כבר לחו"ל 

עם הגעתך לחו"ל, מן הסתם יהיו לך לא מעט סידורים  - מגורים, פתיחת חשבון בנק, קו טלפון, לימודים וכו'

המשרדים הבינלאומיים במוסדות בחו"ל ערוכים לסייע לכם.

לכן, מיד עם הגעתך מומלץ לגשת למוסד בחו"ל, למשרד הבינלאומי, להציג את עצמך ולבקש כל מידע חיוני אפשרי.

במוסדות רבים ישנם מרכזים חברתיים רבים ומגוונים ללא תשלום שמומלץ להצטרף אליהם.

 

מה לגבי שינוי קורסים? 

לא תמיד תכניות הלימודים המתפרסמות באתרי האוניברסיטאות לפני היציאה ללימודים הן עדכניות ולעתים הקורסים שבחרת מבעוד מועד בארץ, לא תואמים את הציפיות שלך בפועל.

לפיכך, קיימת אפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים שהגשת, עם הגעתך למוסד בחו"ל, (בד"כ בשלושת השבועות הראשונים ללימודים), בתיאום עם הפקולטה שלך.

עליך לבקש אישור בדוא"ל מיועצי החוגים עם העתק למזכירות לענייני הוראה/ רכזי בינלאומיות  בפקולטת האם שלך.


 החלטת להפסיק את לימודיך בחו"ל מסיבה כלשהי? 

במידה ותאלץ מכל סיבה שהיא להפסיק את לימודיך בחו"ל לפני תום הסמסטר/השנה, אתה חייב להודיע על כך בכתב למשרד הבינלאומי באוניברסיטה המארחת ולמשרד הבינלאומי באוניברסיטה העברית, ליאת גבאי, liatg@savion.huji.ac.il

לתשומת לבך: תקנון משמעת תלמידים של האוניברסיטה העברית חל עליך גם בזמן לימודיך במסגרת חילופין בחו"ל.

           

 השתתפות בפעילות השיווקית במוסד בחו"ל 

כמי שנבחר לצאת ללימודים בחו"ל ע"י האוניברסיטה העברית נשמח אם תשתתף בתכניות הסברה שונות, כגון ירידים, פעילות ארגונית/שיווקית אחרת בהם משתתפים מוסדות שונים מחו"ל.

 

זכור! 

אתה שגריר של האוניברסיטה העברית – תייצג אותנו בכבוד!

זוהי הזדמנות נפלאה שניתנה לך, נצל אותה בצורה הטובה ביותר.

 

שמור על קשר!

שתף אותנו בחוויות שלך דרך קבוצת הפייסבוק, מייל וכו'.

 

נתקלת בבעיה? מצוקה?

במהלך שהותך בחו"ל, במקרי חרום אליך לפנות לשגרירות/קונסוליה הישראלית הקרובה אליך.

לכן עם הגעתך לחו"ל, עליך לברר את פרטי הקשר של חדר המצב של שגרירות/קונסוליה ולשמור בפלאפון למקרה חרום (בתקווה שלא יהיה).

במקרה ונקלעת למצוקה רגשית/נפשית/אחרת – פנה לקבל סיוע מהגורם המתאים במוסד בחו"ל. במקביל, חשוב ליידע את ליאת גבאי מהמשרד הבינלאומי במצבכם liatga@savion.huji.ac.il עם העתק לג'יין טרנר janet@savion.huji.ac.il

Step 5 : Return to HUJI

 

חזרה לאוניברסיטה העברית

אנו מקווים כי תקופת החילופין שלך היתה חוויה נפלאה והזדמנות ללמידה משמעותית הן מבחינה אקדמית והן מבחינה אישית.

אתה עלול לחוות רגשות מעורבים או קושי מסוים עם חזרתך. חשוב שתדע שקיימת אפשרות לקבלת עזרה. ניתן לפנות לשרותי ייעוץ לעזרה במידת הצורך.

 

מה עליך לעשות עם חזרתך?

- הכרה בקורסים

כאמור, הטיפול בזיכויים האקדמיים ובחיוב של תשלום שכר הלימוד בגינם, יתבצע רק לאחר החזרה לארץ.

עם החזרה ארצה, עליך להציג גיליון ציונים פנימי של הקורסים שלמדת בחו"ל לצורך בניית תכנית לימודיך באוניברסיטה העברית. זיכוי על הקורסים ידווח לאחר קבלת גיליון ציונים רשמי מהאוניברסיטה בה למדת אשר יועבר בצורה אלקטרונית או במסמך קשיח עד שלושה חודשים לכל היותר מיום חזרתך מחו"ל. הזיכוי יינתן על פי כללי השקילות.

קורסים שנלמדו בחו"ל במסגרת הסכמי חליפין שיוכרו באוניברסיטה העברית לא יזוכו בציון מספרי אלא בנקודות זכות בלבד.

- דוח משוב

עם חזרתך יישלח אליך בדוא"ל בקשה להגיש משוב על החוויה שלך – זה מידע חשוב לנו  ולדורות הבאים של הסטודנטים היוצאים!

- מפגשים עם סטודנטים

המשרד הבינלאומי מקיים אירועים משותפים לסטודנטים בינלאומיים ולסטודנטים ישראליים שהיו בחילופין מספר פעמים בשנה, במטרה ליצור קשרים אישיים ולשתף מידע. נשמח אם תיקח חלק באירועים אלה. זו הזדמנות לפגוש סטודנטים מהמוסד שממנו חזרת, ליצור קשרים נוספים ולשתף בחוויה האישית שלך. נשמח מאוד על השתתפותך!

Erasmus+

erasmus logo

ארסמוס+ הוא תכנית של האיחוד האירופי להשכלה, הדרכה, צעירים וספורט לשנים 2014-2021.

האוניברסיטה העברית משתתפת פעילה בתוכנית מאז הקמתה וחתמה על הסכמי ארסמוס+ עם מעל 40 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית "KA1: International Credit Mobility"  .

במסגרת תוכנית זו מממן האיחוד האירופי מלגות לסטודנטים וחוקרים לצורך השתתפות בלימודים ובפעילות אקדמית משותפת.

יש מגוון רחב של אפשרויות לימודים במוסדות שונים באירופה  - מומלץ לבדוק את הקולות קוראים המתפרסמים מדי שנה ולגלות את היעד המתאים ביותר עבורך!

 

Q&A

לאן אפשר לנסוע לחילופי סטודנטים?

מעל 90 מוסדות ברחבי העולם!

בדקו ברשימת  המוסדות המוצעים בקול קורא השנה.

רשימת המוסדות עמם יש הסכמי חילופין לתכניות חילופי סטודנטים ב 3 המסלולים:

מסלול 1: הסכמים אוניברסיטאיים כלליים 

מסלול 2: הסכמים פקולטטיים

מסלול 3: ארסמוס+

מי רשאי להגיש?

- סטודנט לתואר בוגר שנה ב', או שנה ג' (לצורך השלמת תואר בוגר ובתנאי שיוותרו לו מינימום 10 נ"זים בשנה"ל תשע"ט)

- סטודנט שנה ג' לתואר בוגר המתעתד להתחיל לימודי מוסמך בשנה הבאה -בכפוף לאישור החוג מראש.

- סטודנט לתואר מוסמך - בכפוף לאישור החוג מראש .

- דוקטורנטים בשלבים השונים.

- ממוצע ציונים כללי - 80 ומעלה.

למה כדאי להשתתף בחילופי סטודנטים?

- פותח צוהר לדרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות.

- מאפשר שיח אקדמי תרבותי ומאתגר עם סטודנטים מרחבי העולם.

- מרחיב אופקים - במישור האקדמי והאישי.

- מאפשר היכרות עם סביבת לימודים שונה.

- משפר מיומנות של השפה האנגלית ו/או שפות זרותאחרות.

- מעניק הזדמנות להכיר אנשים מתרבויות שונות.

- מהווה הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים.

- הזדמנות לקידום הקריירה ע"י יצירת קשרים בינלאומיים

- זוהי חוויה של פעם בחיים - מעשירה ומאתגרת.

מה כדאי לשקול לגבי השתתפות בחילופי סטודנטים?

נא בחנו היטב את מערכת השיקולים וההשלכות של לימודים בחו"ל:

- עלויות

- הארכה אפשרית של תקופת הלימודים בסמסטר או שנה

- איך זה ישפיע עליי מבחינת: עבודה, מגורים, משפחה, זוגיות וכיוב'

- השתתפות בתכניות אחרות בחוג/פקולטה.

- האם אני מוכן לשהייה ממושכת בארץ זרה

לכמה זמן נוסעים לחילופין?

בד"כ לסמסטר אחד, אפשר לנסוע לעתים גם לשנה אקדמית מלאה, באישור הפקולטה.

כמה זה יעלה לי?

העלות של יציאה לחילופי סטודנטים משתנה מסטודנט לסטודנט, ומושפעת מגורמים שונים כגון המדינה המארחת, תקופת השהיה, רמת המחייה ומספר גורמים נוספים.

בזמן יציאה לחילופין הסטודנט ממשיך לשלם שכר לימוד כרגיל ישירות לאוניברסיטה העברית (ולא למוסד בחו"ל), למעט דמי רישום/טיפול שלעתים נידרש לשלם.

עם זאת, יש הוצאות שונות שצריך לשקול:

כרטיסי טיסה, לינה, מזון, ביטוח רפואי, דרכון, אשרות והוצאות אישיות.

לצורך מימון הנסיעה, ייתכן ותוכל לזכות במלגות השונות שהמשרד הבינלאומי מציע דרך תוכנית ארסמוס+ ומלגות אחרות אשר יכולות לעזור להפוך את החלום שלך ללמוד בחו"ל למציאות.

כל המידע אודות מלגות נמצא בתוך הקולות קוראים (להוסיף לינק) שמתפרסמים מדי שנה.

כיצד אני מגיש בקשה לחילופין?

המשרד הבינלאומי מפרסם מדי שנה קולות קוראים באמצעות המייל/אתר/פייסבוק. בקול קורא מפורט אופן הגשת הבקשה ומועד הגשה אחרון. הגשת המועמדות היא מקוונת וכוללת מילוי טופס רישום וצירוף מסמכים, כולל קו"ח באנגלית, גיליון ציונים באנגלית, מכתב המלצה, מכתב מוטיבציה ואישור שפה, במידה ונדרש.

כיצד אוכל לקבל הכרה אקדמית עבור הקורסים שאני לומד בחו"ל?

חובה להתייעץ עם יועצי הפקולטה ולקבל אישור מראש לקורסים שאתה מעוניין ללמוד בזמן הלימודים בחו"ל,  לפני יציאתך ללימודים בחו"ל.

מה זה טופס לימודים "Learning Agreement"?

על כל סטודנט למלא טופס לימודים  (Learning Agreement)טרם יציאה ללימודים בחו"ל. הטופס מפרט את הקורסים הנבחרים ומספר נקודות זכות. חובה להחתים את המזכירות לענייני הוראה על הטופס על מנת לקבל הכרה אקדמית עבור הקורסים לאחר החזרה מחו"ל.

במוסדות רבים, ישנו טופס לימודים מוסדר. אם אין טופס לימודים של המוסד המארח, יש למלא טופס לימודים של האוניברסיטה הנמצא במזכירויות לענייני הוראה בפקולטת האם.

כמה נקודות זכות אני צריך ללמוד בחו"ל?

סטודנט לתואר בוגר נדרש ללמוד במוסד בחו"ל קורסים השווים ל-  10 נ"זים במינימום ועד 20 נ"זים (בעיוניים) ו 25 (בניסויים) במקסימום, בהם ניתן להכיר בגיליון הציונים כלימודים מחו"ל.

סטודנט לתואר מוסמך- נדרש ללמוד 10 נ"זים במקסימום, בכפוף לאישור מנחה/יועץעל תרומת היציאה לחילופין ללימודים/מחקר.

איך ממירים נקודות זכות מחו"ל לנקודות זכות באוניברסיטה העברית?

מומלץ להשתמש בטבלה להמרת נ"זים ( כדי לחשב קורסים שאתה יכול ללמוד באוניברסיטאות אחרות.

איך מגישים טופס שינויים בחו"ל?

קיימת אפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים שהגשת, עם הגעתך למוסד בחו"ל, (בד"כ בשלושת השבועות הראשונים ללימודים), בתיאום עם הפקולטה.

Glossary of Terms

מילון מונחים לחילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים (Student Exchange)

סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי באוניברסיטה העברית יכולים לצאת לסמסטר או שנה בחו"ל באוניברסיטאות שותפות של האוניברסיטה העברית, ללמוד קורסים או לחקור, ולקבל הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו"ל כחלק מלימודי התואר , ללא צורך בתשלום שכר לימוד למוסד בחו"ל.

 

אוניברסיטת האם (Home Institution)

האוניברסיטה בה הסטודנט רשום ללימודי תואר אשר שולח את הסטודנט ללימודי חילופין במוסד שותף בחו"ל.

 

מוסד מארח ((Host Institution

 מוסד או אוניברסיטה שותפה בחו"ל, המקבלת את הסטודנט מאוניברסיטת האם.

 

הסכם אוניברסיטאי (University Level Agreement)

הסכם הנחתם בין שני מוסדות למטרת חילופי סטודנטים. ההסכם כולל פטור הדדי משכר לימוד וקובע את מספר הסטודנטים הנוסעים בכל כיוון ותנאים אחרים.

הסכמים אוניברסיטאיים נחתמים ברמת הנהלת האוניברסיטה וכוללים את כל תחומי הלימוד, למעט תחומים שמחריגים בהסכם (לרוב רפואה ווטרינריה).

אחריות על ההסכמים והפעלתם נעשית ע"י המשרד הבינלאומי

הסכם פקולטטי  (Faculty Level Agreement)

הסכם הנחתם בין שתי פקולטאות/מחלקות בשני מוסדות למטרת חילופי סטודנטים.

ההסכם כולל פטור הדדי משכר לימוד וקובע את מספר הסטודנטים הנוסעים בכל כיוון ותנאים אחרים.

הסכמים פקולטטים נחתמים ברמת הפקולטה וכוללים את תחומי הלימוד הרלבנטיים לאותה פקולטה.

אחריות על ההסכמים והפעלתם בידי הפקולטות.

הסכם בילטראלי

הסכם הנחתם בין שני מוסדות למטרת חילופי סטודנטים. ההסכם כולל פטור הדדי משכר לימוד וקובע את  מספר הסטודנטים הנוסעים בכל כיוון ותנאים אחרים. לעתים הסכמים אלה כוללים מתן מלגות ממקורות שונים.

ארסמוס+

תכנית של האיחוד האירופי להשכלה, הדרכה, צעירים וספורט לשנים 2014-2021. האוניברסיטה העברית חתמה על הסכמי ארסמוס+ עם מעל 40 מוסדות שונים באירופה בתת-תכנית "KA1: International Credit Mobility"  . במסגרת תוכנית זו מממן האיחוד האירופי מלגות לסטודנטים וחוקרים לצורך השתתפות בלימודים ובפעילות אקדמית משותפת.
(ראה נספח 3: רשימת המוסדות השותפים).

 אוניברסיטה/מוסד מחקרי שותף (partner institution) 

אוניברסיטה/מוסד מחקרי עמו נחתם הסכם לחילופי סטודנטים.

 קול קורא 

הודעה לסטודנטים להגשת בקשות ליציאה לחילופי סטודנטים. הקול קורא העיקרי מפורסם פעם בשנה, לרוב בין החודשים ספטמבר-נובמבר. הקול קורא מתפרסם באתר המשרד הבינלאומי והודעה יוצאת לסטודנטים באמצעות מערכת ההודעות האוניברסיטאית. 

 מכתב מוטיבציה  

מכתב שיש להגיש כחלק מהבקשה ליציאה לחילופי סטודנטים.

יש לתאר במכתב את הסיבות לבחירת המוסד/ות בהם יש עניין ללמוד, תוך התייחסות לקשר בין תכניות הלימודים המוצעות באותו מוסד לבין לימודים האקדמיים הנוכחיים ו/או העתידיים, לקורסים המצוינים בטופס הבקשה האלקטרוני באתר המלגות, לימודי שפה ו/או רב תרבותיות.

 מינוי Nomination)) 

לאחר קבלה לחילופי סטודנטים ע"י האוניברסיטה העברית, האוניברסיטה העברית ממנה אותם סטודנטים למוסד השותף בחו"ל. תהליך רשמי המתקיים בין שני המוסדות ברמה של המשרד הבינלאומי. תהליך המינוי מאשר שהסטודנט עבר תהליך שיפוט במוסד האם ונמצא מתאים לתוכנית החילופין.

 אישורי שפה  

למוסדות בחו"ל ישנם דרישות שפה לקבלה ללימודים. יש צורך לבדוק את דרישות השפה היטב, להבחן למבחני שפה במידת הצורך ולהציג את האישורים הנדרשים. אי עמידה בדרישות שפה תגרום לאי קבלה ללימודים באותו מוסד בחו"ל.

 ועדת שיפוט  

הועדה השופטת את הבקשות לחילופי סטודנטים. כל בקשה נבחנת ע"י שני שופטים אקדמיים ולאחר מכן מתבצע הליך שיבוץ.

  טופס לימודים (Learning Agreement)  

על כל סטודנט למלא טופס לימודים  (Learning Agreement)לפני היציאה ללימודים בחו"ל. הטופס מפרט את הקורסים הנבחרים ומספר נקודות הזכות. חובה להחתים את המזכירות לענייני הוראה על הטופס לפני היציאה לחילופין על מנת לקבל הכרה אקדמית עבור הקורסים לאחר החזרה מחו"ל.

במוסדות רבים ישנו טופס לימודים מוסדר. אם אין טופס לימודים של המוסד המארח, יש למלא טופס לימודים של האוניברסיטה, הנמצא במזכירויות לענייני הוראה בפקולטת האם.

  הכרה בקורסים  

הזיכוי על הקורסים שנלמדו בחו"ל יינתן עבור סיום בהצלחה (קבלת ציון עובר לפחות באותו מוסד ) של הקורסים שנלמדו בחו"ל. הפקולטה עשויה לדרוש ציון גבוה מציון עובר בקורסים בהם דרישה זו קיימת גם בתכנית הלימודים באוניברסיטה העברית.
 

עם החזרה ארצה, יש להציג גיליון ציונים פנימי של הקורסים שנלמדו בחו"ל לצורך בניית תכנית לימודים באוניברסיטה העברית. זיכוי על הקורסים ידווח לאחר קבלת גיליון ציונים רשמי מהאוניברסיטה בה למדת, אשר יועבר בצורה אלקטרונית או במסמך קשיח למשרד הבינלאומי עד שלושה חודשים לכל היותר מיום חזרתו של התלמיד מחו"ל. הזיכוי יינתן על פי כללי השקילות (ראה תקנון נה"ל סעיף 13.4).

  פטור משכר לימוד (tuition waiver)  

הסכם לחילופי סטודנטים כולל פטור הדדי משכר לימוד. משמעות הדבר היא שסטודנטים לחילופין ממשיכים לשלם שכר לימוד כרגיל למוסד האם וזכאים לפטור משכר לימוד במוסד בחו"ל.

  דף מידע (Fact Sheet)  

מסמך קצר המפרט מידע רלוונטי לחילופי סטודנטים כולל אנשי קשר, מועדי הרשמה, תנאי קבלה, רשימת קורסים לסטודנטים לחילופין, לוח שנה אקדמי ופרטים נוספים על ויזה, דיור, ביטוח, עלויות נלוות. ניתן למצוא דפי מידע בקול קורא, באתר המשרד הבינלאומי ולרוב גם באתר של המוסד המארח.

 

Languages courses taught abroad

לקבלת מידע אודות הכרה בקורסי שפה הנלמדים בחו"ל לחצו כאן

להורדת טופס אישור ידיעת שפה זרה לחץ כאן