Calls for Applications

 

חילופי סטודנטים - עולם של הזדמנויות

Ex- change your mind!

אם תמיד חלמתם על לימודים בחו"ל ואתם רואים את עצמכם כסטודנטים בינלאומיים, אם אתם מעוניינים לחוות חוויות של פעם בחיים, להעשיר את עצמכם ולצמוח מבחינה אקדמית ואישית -  זו ההזדמנות שלכם!

המשרד הבינלאומי מציע מגוון של תכניות חילופי סטודנטים עם מעל 90 מוסדות מובילים בכל העולם במסגרת הסכמים בילטראליים ובמסגרת תכנית ארסמוס+ של האיחוד האירופי.

רשימת הקולות קוראים, בהם נמצא כל המידע הנדרש להגשת מועמדות:

חילופי סטודנטים במסגרת תכנית ארסמוס+

חילופי סטודנטים במסגרת הסכמים בילטראליים