Languages courses taught abroad

לקבלת מידע אודות הכרה בקורסי שפה הנלמדים בחו"ל לחצו כאן

להורדת טופס אישור ידיעת שפה זרה לחץ כאן