Q&A

לאן אפשר לנסוע לחילופי סטודנטים?

מעל 90 מוסדות ברחבי העולם!

בדקו ברשימת  המוסדות המוצעים בקול קורא השנה.

רשימת המוסדות עמם יש הסכמי חילופין לתכניות חילופי סטודנטים ב 3 המסלולים:

מסלול 1: הסכמים אוניברסיטאיים כלליים 

מסלול 2: הסכמים פקולטטיים

מסלול 3: ארסמוס+

מי רשאי להגיש?

- סטודנט לתואר בוגר שנה ב', או שנה ג' (לצורך השלמת תואר בוגר ובתנאי שיוותרו לו מינימום 10 נ"זים בשנה"ל תשע"ט)

- סטודנט שנה ג' לתואר בוגר המתעתד להתחיל לימודי מוסמך בשנה הבאה -בכפוף לאישור החוג מראש.

- סטודנט לתואר מוסמך - בכפוף לאישור החוג מראש .

- דוקטורנטים בשלבים השונים.

- ממוצע ציונים כללי - 80 ומעלה.

למה כדאי להשתתף בחילופי סטודנטים?

- פותח צוהר לדרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות.

- מאפשר שיח אקדמי תרבותי ומאתגר עם סטודנטים מרחבי העולם.

- מרחיב אופקים - במישור האקדמי והאישי.

- מאפשר היכרות עם סביבת לימודים שונה.

- משפר מיומנות של השפה האנגלית ו/או שפות זרותאחרות.

- מעניק הזדמנות להכיר אנשים מתרבויות שונות.

- מהווה הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים.

- הזדמנות לקידום הקריירה ע"י יצירת קשרים בינלאומיים

- זוהי חוויה של פעם בחיים - מעשירה ומאתגרת.

מה כדאי לשקול לגבי השתתפות בחילופי סטודנטים?

נא בחנו היטב את מערכת השיקולים וההשלכות של לימודים בחו"ל:

- עלויות

- הארכה אפשרית של תקופת הלימודים בסמסטר או שנה

- איך זה ישפיע עליי מבחינת: עבודה, מגורים, משפחה, זוגיות וכיוב'

- השתתפות בתכניות אחרות בחוג/פקולטה.

- האם אני מוכן לשהייה ממושכת בארץ זרה

לכמה זמן נוסעים לחילופין?

בד"כ לסמסטר אחד, אפשר לנסוע לעתים גם לשנה אקדמית מלאה, באישור הפקולטה.

כמה זה יעלה לי?

העלות של יציאה לחילופי סטודנטים משתנה מסטודנט לסטודנט, ומושפעת מגורמים שונים כגון המדינה המארחת, תקופת השהיה, רמת המחייה ומספר גורמים נוספים.

בזמן יציאה לחילופין הסטודנט ממשיך לשלם שכר לימוד כרגיל ישירות לאוניברסיטה העברית (ולא למוסד בחו"ל), למעט דמי רישום/טיפול שלעתים נידרש לשלם.

עם זאת, יש הוצאות שונות שצריך לשקול:

כרטיסי טיסה, לינה, מזון, ביטוח רפואי, דרכון, אשרות והוצאות אישיות.

לצורך מימון הנסיעה, ייתכן ותוכל לזכות במלגות השונות שהמשרד הבינלאומי מציע דרך תוכנית ארסמוס+ ומלגות אחרות אשר יכולות לעזור להפוך את החלום שלך ללמוד בחו"ל למציאות.

כל המידע אודות מלגות נמצא בתוך הקולות קוראים (להוסיף לינק) שמתפרסמים מדי שנה.

כיצד אני מגיש בקשה לחילופין?

המשרד הבינלאומי מפרסם מדי שנה קולות קוראים באמצעות המייל/אתר/פייסבוק. בקול קורא מפורט אופן הגשת הבקשה ומועד הגשה אחרון. הגשת המועמדות היא מקוונת וכוללת מילוי טופס רישום וצירוף מסמכים, כולל קו"ח באנגלית, גיליון ציונים באנגלית, מכתב המלצה, מכתב מוטיבציה ואישור שפה, במידה ונדרש.

כיצד אוכל לקבל הכרה אקדמית עבור הקורסים שאני לומד בחו"ל?

חובה להתייעץ עם יועצי הפקולטה ולקבל אישור מראש לקורסים שאתה מעוניין ללמוד בזמן הלימודים בחו"ל,  לפני יציאתך ללימודים בחו"ל.

מה זה טופס לימודים "Learning Agreement"?

על כל סטודנט למלא טופס לימודים  (Learning Agreement)טרם יציאה ללימודים בחו"ל. הטופס מפרט את הקורסים הנבחרים ומספר נקודות זכות. חובה להחתים את המזכירות לענייני הוראה על הטופס על מנת לקבל הכרה אקדמית עבור הקורסים לאחר החזרה מחו"ל.

במוסדות רבים, ישנו טופס לימודים מוסדר. אם אין טופס לימודים של המוסד המארח, יש למלא טופס לימודים של האוניברסיטה הנמצא במזכירויות לענייני הוראה בפקולטת האם.

כמה נקודות זכות אני צריך ללמוד בחו"ל?

סטודנט לתואר בוגר נדרש ללמוד במוסד בחו"ל קורסים השווים ל-  10 נ"זים במינימום ועד 20 נ"זים (בעיוניים) ו 25 (בניסויים) במקסימום, בהם ניתן להכיר בגיליון הציונים כלימודים מחו"ל.

סטודנט לתואר מוסמך- נדרש ללמוד 10 נ"זים במקסימום, בכפוף לאישור מנחה/יועץעל תרומת היציאה לחילופין ללימודים/מחקר.

איך ממירים נקודות זכות מחו"ל לנקודות זכות באוניברסיטה העברית?

מומלץ להשתמש בטבלה להמרת נ"זים ( כדי לחשב קורסים שאתה יכול ללמוד באוניברסיטאות אחרות.

איך מגישים טופס שינויים בחו"ל?

קיימת אפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים שהגשת, עם הגעתך למוסד בחו"ל, (בד"כ בשלושת השבועות הראשונים ללימודים), בתיאום עם הפקולטה.