Step 4: During your stay abroad

 

הגעתי כבר לחו"ל 

עם הגעתך לחו"ל, מן הסתם יהיו לך לא מעט סידורים  - מגורים, פתיחת חשבון בנק, קו טלפון, לימודים וכו'

המשרדים הבינלאומיים במוסדות בחו"ל ערוכים לסייע לכם.

לכן, מיד עם הגעתך מומלץ לגשת למוסד בחו"ל, למשרד הבינלאומי, להציג את עצמך ולבקש כל מידע חיוני אפשרי.

במוסדות רבים ישנם מרכזים חברתיים רבים ומגוונים ללא תשלום שמומלץ להצטרף אליהם.

 

מה לגבי שינוי קורסים? 

לא תמיד תכניות הלימודים המתפרסמות באתרי האוניברסיטאות לפני היציאה ללימודים הן עדכניות ולעתים הקורסים שבחרת מבעוד מועד בארץ, לא תואמים את הציפיות שלך בפועל.

לפיכך, קיימת אפשרות לבצע שינויים בתכנית הלימודים שהגשת, עם הגעתך למוסד בחו"ל, (בד"כ בשלושת השבועות הראשונים ללימודים), בתיאום עם הפקולטה שלך.

עליך לבקש אישור בדוא"ל מיועצי החוגים עם העתק למזכירות לענייני הוראה/ רכזי בינלאומיות  בפקולטת האם שלך.


 החלטת להפסיק את לימודיך בחו"ל מסיבה כלשהי? 

במידה ותאלץ מכל סיבה שהיא להפסיק את לימודיך בחו"ל לפני תום הסמסטר/השנה, אתה חייב להודיע על כך בכתב למשרד הבינלאומי באוניברסיטה המארחת ולרשות לבינלאומיות באוניברסיטה העברית: ליאת גבאי- liatg@savion.huji.ac.il, שחר קסלר- shachark@savion.huji.ac.il.

לתשומת לבך: תקנון משמעת תלמידים של האוניברסיטה העברית חל עליך גם בזמן לימודיך במסגרת חילופין בחו"ל.

           

 השתתפות בפעילות השיווקית במוסד בחו"ל 

כמי שנבחר לצאת ללימודים בחו"ל ע"י האוניברסיטה העברית נשמח אם תשתתף בתכניות הסברה שונות, כגון ירידים, פעילות ארגונית/שיווקית אחרת בהם משתתפים מוסדות שונים מחו"ל.

 

זכור! 

אתה שגריר של האוניברסיטה העברית – תייצג אותנו בכבוד!

זוהי הזדמנות נפלאה שניתנה לך, נצל אותה בצורה הטובה ביותר.

 

שמור על קשר!

שתף אותנו בחוויות שלך דרך קבוצת הפייסבוק, מייל וכו'.

 

נתקלת בבעיה? מצוקה?

במהלך שהותך בחו"ל, במקרי חרום אליך לפנות לשגרירות/קונסוליה הישראלית הקרובה אליך.

לכן עם הגעתך לחו"ל, עליך לברר את פרטי הקשר של חדר המצב של שגרירות/קונסוליה ולשמור בפלאפון למקרה חרום (בתקווה שלא יהיה).

במקרה ונקלעת למצוקה רגשית/נפשית/אחרת – פנה לקבל סיוע מהגורם המתאים במוסד בחו"ל. במקביל, חשוב ליידע את ליאת גבאי ושחר קסלר מהרשות לבינלאומיות במצבכם: liatga@savion.huji.ac.il , shachark@savion.huji.ac.il, עם העתק לג'יין טרנר: janet@savion.huji.ac.il